Napravi svoj Mzdový výměr na míru

Ovaj šablon je sastavio/la : JUDr. Vojtěch Říha, Ph.D., JUDr. Dagmar Říhová, advokátní kancelář

Instrukcije

  • Jednostranné stanovení výše mzdy zaměstnanci od zaměstnavatele.
  • Používejte pouze v souvislosti s Pracovní smlouvou, pokud jste si to v ní ujednali.
  • Zaměstnavatel může kdykoliv změnit výši mzdy zaměstnanci tím, že mu předá nový mzdový výměr.
  • Zákonnou úpravu týkající se tohoto dokumentu naleznete zde.

Mzdový výměr

Zaměstnavatelem je
Dodaj komentar
Otkaži
Jméno:
Dodaj komentar
Otkaži
IČO:
Dodaj komentar
Otkaži
Místo podnikání:
Dodaj komentar
Otkaži
vydává pro
Dodaj komentar
Otkaži
Jméno:
Dodaj komentar
Otkaži
Datum narození:
Dodaj komentar
Otkaži
Rodné číslo:
Dodaj komentar
Otkaži
Trvalé bydliště:
Dodaj komentar
Otkaži
následující mzdový výměr:
Dodaj komentar
Otkaži
Zaměstnanci náleží za vykonanou práci pro Zaměstnavatele na základě pracovní smlouvy uzavřené mezi Zaměstnavatelem a Zaměstnancem dne
hrubá mzda ve výši
+ slovy
.
Dodaj komentar
Otkaži
Tento mzdový výměr nabývá účinnosti
.
Dodaj komentar
Otkaži
V
, dne
Dodaj komentar
Otkaži
_____________________________________
Dodaj komentar
Otkaži
Převzetí mzdového výměru
Dodaj komentar
Otkaži
Tento mzdový výměr byl doručen (předán) dne
.
Dodaj komentar
Otkaži
V
, dne
Dodaj komentar
Otkaži
___________________________
Dodaj komentar
Otkaži
Želim da moj ugovor proveri advokatska kancelarija
JUDr. Vojtěch Říha, Ph.D. | JUDr. Dagmar Říhová, advokátní kancelář
Prikaži više Sakriti
Želim da me obaveštavaju o rokovima BESPLATNO
Sistem će vas automatski obavestiti o dolazećim rokovima iz vaših ugovora

Uzmite ovaj dokument u PDF-u i Wordu

Cena ovog ugovora 199 Kč (199,00 Kč sa PIB)

Molimo sačekajte ,dokument se generiše.