Napravi svoj Návrh na podmíněné upuštění od výkonu zbytku trestu zákazu činnosti

Ovaj šablon je sastavio/la : Milan Trávníček, JUDr. Bc. Milan Trávníček, advokát a zapsaný mediátor

Instrukcije

Poté, co odsouzený vykoná alespoň polovinu trestu zákazu činnosti (klasicky jde o zákaz řízení motorových vozidel) může soud podmíněně upustit od výkonu zbytku tohoto trestu.

Soudy nerozhodují mechanicky, snažte se svou žádost náležitě odůvodnit. 

K žádosti je vhodné předložit všechny dokumenty, kterých se dovoláváte.

Právní úpravu najdete především zde:

https://www.zakonyprolidi.cz/cs/2009-40#p90

https://www.zakonyprolidi.cz/cs/1961-141#p350

Dodaj komentar
Otkaži
Dodaj komentar
Otkaži
Dodaj komentar
Otkaži
V
, dne
Dodaj komentar
Otkaži
Navrhovatel:
Dodaj komentar
Otkaži
Navrhovatel je
, nar.
Dodaj komentar
Otkaži
Bytem
Dodaj komentar
Otkaži
Trest zákazu
Dodaj komentar
Otkaži
Zákaz činnosti spočívá v
Dodaj komentar
Otkaži
Věc: Návrh na podmíněné upuštění od výkonu zbytku trestu zákazu činnosti
Dodaj komentar
Otkaži
__________________________________________________________________
Dodaj komentar
Otkaži
Dodaj komentar
Otkaži
I
Odsouzení a uložený trest
Dodaj komentar
Otkaži
Proběhlo odvolací řízení?
Byl jsem odsouzen
ze dne
, č. j. 
, který nabyl právní moci dne
.
Dodaj komentar
Otkaži
Byly mi uloženy tyto tresty:
Dodaj komentar
Otkaži
-
Trest odnětí svobody v trvání
měsíců. Trest byl odložen na zkušební dobu v trvání
měsíců.
Dodaj komentar
Otkaži
-
Trest zákazu činnosti spočívající v zákazu řízení všech motorových vozidel v trvání
měsíců. Tento trest tak vykonávám od _____ a v současné době jsem tak vykonal více než polovinu tohoto trestu.
Dodaj komentar
Otkaži
Byl mi uložen peněžitý trest?
Dodaj komentar
Otkaži
Byl mi uložen trest obecně prospěšných prací?
Dodaj komentar
Otkaži
Bylo mi uloženo uhradit škodu poškozenému?
Dodaj komentar
Otkaži
Dodaj komentar
Otkaži
II
Odůvodnění návrhu
Dodaj komentar
Otkaži
V současné době vedu řádný život. Po dobu výkonu trestu zákazu činnosti tento zákaz respektuji. To je možné ověřit dotazem na příslušný správní úřad či oddělení Policie České republiky a výpisem z trestního rejstříku.
Dodaj komentar
Otkaži
Tento trest pro mne znamená výraznou změnu v mém dosavadním životě. Jeho výkon pro mne znamená výrazné omezení, které se projevuje zejména v tom, že
.
Dodaj komentar
Otkaži
Pracovní důvody
Dodaj komentar
Otkaži
Zdravotní důvody
Dodaj komentar
Otkaži
Dodaj komentar
Otkaži
Veškeré funkce uloženého trestu byly již nyní naplněny. V současné době vedu řádný život. Uvědomil jsem si své pochybení, svého jednání lituji a slibuji, že se v budoucnu tohoto jednání již nedopustím. Další výkon tohoto trestu je pro mne velmi tvrdý a domnívám se, že není ani nadále potřebný. Účelu trestu bylo dosaženo.
Dodaj komentar
Otkaži
Důkazy:
Dodaj komentar
Otkaži
Dodaj komentar
Otkaži
III
Návrh
Dodaj komentar
Otkaži
S ohledem na výše uvedené
Dodaj komentar
Otkaži
n a v r h u j i,
Dodaj komentar
Otkaži
aby _____ rozhodl, že se podle § 90 trestního zákoníku podmíněně upouští od výkonu zbytku trestu zákazu činnosti spočívajícího v zákazu řízení všech motorových vozidel na dobu _____ měsíců, který mi byl uložen rozsudkem Okresního soudu _____ ze dne _____, č. j. _____, který nabyl právní moci dne _____, a aby mi soud stanovil přiměřenou zkušební dobu podle § 90 odst. 2 trestního zákoníku.
Dodaj komentar
Otkaži
_____
Dodaj komentar
Otkaži
Želim da moj ugovor proveri advokatska kancelarija
Milan Trávníček | JUDr. Bc. Milan Trávníček, advokát a zapsaný mediátor
Prikaži više Sakriti
Želim da me obaveštavaju o rokovima BESPLATNO
Sistem će vas automatski obavestiti o dolazećim rokovima iz vaših ugovora

Uzmite ovaj dokument u PDF-u i Wordu

Cena ovog ugovora 199 Kč (199,00 Kč sa PIB)

Molimo sačekajte ,dokument se generiše.