Napravi svoj Žádost o zahlazení odsouzení na míru

Ovaj šablon je sastavio/la : Milan Trávníček, JUDr. Bc. Milan Trávníček, advokát a zapsaný mediátor

Instrukcije

Účelem zahlazení odsouzení je odstranění nepříznivých důsledků odsouzení, které přetrvávají po výkonu trestu a ztěžují uplatnění například v zaměstnání. Poté, co odsouzený vykoná trest a uběhne doba podle ust. § 105 trestního zákoníku, může soud rozhodnout o zahlazení odsouzení, takže toto odsouzení dále nebude uvedeno ve výpise z evidence Rejstříku trestů. U některých trestných činů nastává účinek, že se na pachatele hledí, jako by nebyl odsouzen, přímo ze zákona. V takových případech se tato žádost nepodává. Zahladit lze jen celé odsouzení, nikoli pouze jeho část, která se vztahuje k některému z více trestů uložených vedle sebe.

Soudy nerozhodují mechanicky, snažte se svou žádost náležitě odůvodnit. 

K žádosti je vhodné předložit všechny dokumenty, kterých se dovoláváte.

Pokud si nejste jisti vyplněním formuláře, nechte si jej zkontrolovat odborníkem.

Právní úpravu najdete především zde:

https://www.zakonyprolidi.cz/cs/2009-40#p105

https://www.zakonyprolidi.cz/cs/1961-141#p363

Dodaj komentar
Otkaži
Dodaj komentar
Otkaži
Dodaj komentar
Otkaži
V
, dne
Dodaj komentar
Otkaži
Navrhovatel:
Dodaj komentar
Otkaži
Navrhovatel je
, nar.
Dodaj komentar
Otkaži
Trvale bytem
Dodaj komentar
Otkaži
Nynější pobyt
Dodaj komentar
Otkaži
Jméno otce:
Dodaj komentar
Otkaži
Jméno matky:
Dodaj komentar
Otkaži
Věc: Žádost o zahlazení odsouzení
Dodaj komentar
Otkaži
__________________________________________________________________
Dodaj komentar
Otkaži
Dodaj komentar
Otkaži
1
Odsouzení a uložený trest
Dodaj komentar
Otkaži
Proběhlo odvolací řízení?
Byl jsem odsouzen
ze dne
, č. j. 
, který nabyl právní moci dne
.
Dodaj komentar
Otkaži
Byl mi tímto rozhodnutím uložen tento trest:
Dodaj komentar
Otkaži
-
Trest odnětí svobody v trvání
měsíců. Tento trest jsem vykonal dne
.
Dodaj komentar
Otkaži
Byl mi uložen trest zákazu činnosti?
Dodaj komentar
Otkaži
Byl mi uložen peněžitý trest?
Dodaj komentar
Otkaži
Byl mi uložen trest obecně prospěšných prací?
Dodaj komentar
Otkaži
Bylo mi uloženo uhradit škodu poškozenému?
Dodaj komentar
Otkaži
Dodaj komentar
Otkaži
Dodaj komentar
Otkaži
2
Odůvodnění návrhu
Dodaj komentar
Otkaži
Uplynula doba ve smyslu § 105 odst. 1 trestního zákoníku?
Soudní judikatura vychází z toho, že zahladit odsouzení lze i před uplynutím zákonné lhůty, nicméně k tomu se vyžaduje prokázání velmi dobrého chování odsouzeného, tedy prokázání, že v chování odsouzeného jsou kladné prvky vynikající nad průměr. Pouhý závěr, že v jeho chování nejsou zjištěny nedostatky, nepostačuje. Návrh v takovém případě musí být velmi dobře odůvodněn. V drtivé většině případů nebude takové žádosti vyhověno.

Dodaj komentar
Otkaži
Trest byl
Dodaj komentar
Otkaži
Od výkonu trestu uplynula doba stanovená ust. § 105 odst. 1 trestního zákona, po kterou jsem nepřetržitě vedl řádný život. Mám za to, že jsou proto splněny podmínky pro zahlazení odsouzení, které jsem označil v předchozím článku této žádosti.
Dodaj komentar
Otkaži
To, že vedu řádný život, je možné ověřit výpisem z trestního rejstříku, ale také z informačního systému evidence přestupků, resp. z vyjádření Komise k projednání přestupků města
. Ani v současné chvíli proti mně není vedeno trestní stíhání.
Dodaj komentar
Otkaži
Pracovní důvody
Dodaj komentar
Otkaži
Nyní zaměstnán
Dodaj komentar
Otkaži
Hodláte:
Dodaj komentar
Otkaži
Před uložením trestu jsem byl zaměstnán jako
u
. V současné době jsem zaměstnán u
a pracuji jako
.
Dodaj komentar
Otkaži
Rád bych pracoval jako
, přičemž k výkonu tohoto zaměstnání zaměstnavatel vyžaduje předložení čistého trestního rejstříku.
Dodaj komentar
Otkaži
Dodaj komentar
Otkaži
Veškeré zákonné podmínky pro zahlazení odsouzení byly tak naplněny.
Dodaj komentar
Otkaži
Důkazy:
Dodaj komentar
Otkaži
-
Dodaj komentar
Otkaži
Dodaj komentar
Otkaži
3
Návrh
Dodaj komentar
Otkaži
S ohledem na výše uvedené
Dodaj komentar
Otkaži
n a v r h u j i,
Dodaj komentar
Otkaži
aby _____ rozhodl ve smyslu § 105 trestního zákona o zahlazení mých shora uvedených odsouzení.
Dodaj komentar
Otkaži
_____
Dodaj komentar
Otkaži
Želim da moj ugovor proveri advokatska kancelarija
Milan Trávníček | JUDr. Bc. Milan Trávníček, advokát a zapsaný mediátor
Prikaži više Sakriti
Želim da me obaveštavaju o rokovima BESPLATNO
Sistem će vas automatski obavestiti o dolazećim rokovima iz vaših ugovora

Uzmite ovaj dokument u PDF-u i Wordu

Cena ovog ugovora 199 Kč (199,00 Kč sa PIB)

Molimo sačekajte ,dokument se generiše.