Napravi svoj Súhlas s použitím osobných údajov na mieru

Ovaj šablon je sastavio/la : JUDr. Lukáš Polák, JUDr. Lukáš Polák, advokát

Instrukcije

  • Použite pokiaľ potrebujete od osôb získať osobné údaje a nakládať s nimi.
  • Nevyhnutné taktiež pre prevádzkovateľov internetových aplikácii a stránok (vrátane e-shopov).
  • Mal by Vás v tejto súvislosti zaujímať aj súhlas s použitím súborov cookies.
  • Prípadne si môžete rovno vytvoriť celé obchodné podmienky. 
  • Zákonnu úpravu týkajúcu sa tohoto dokumentu nájdete tu

Súhlas s poskytnutím osobných údajov

Ja,
Dodaj komentar
Otkaži
, dátum narodenia
, trvale bytom
Dodaj komentar
Otkaži
týmto v zmysle Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 z 27.4.2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES (ďalej len "GDPR" a zákonom č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej tiež ako „zákon“), súhlasím so zhromažďovaním, uchovávaním a spracovaním osobných údajov mnou poskytnutých prevádzkovateľovi, ktorým je:
, dátum narodenia
, trvalý pobyt
(ďalej tiež ako „prevádzkovateľ“) a súhlasím s tým, aby moje osobné údaje boli
:
Dodaj komentar
Otkaži
prevádzkovateľom;
Dodaj komentar
Otkaži
akýmkoľvek zamestnancom prevádzkovateľa;
Dodaj komentar
Otkaži
akýmkoľvek zmluvným partnerom prevádzkovateľa;
Dodaj komentar
Otkaži
Dodaj komentar
Otkaži
Tento súhlas je udelený na dobu
.
Dodaj komentar
Otkaži
Prevádzkovateľom stanovený účel spracovania osobných údajov, pre ktorý tento súhlas poskytujem, je použitie osobných údajov pre.
Dodaj komentar
Otkaži
zasielanie obchodných ponúk prevádzkovateľa;
Dodaj komentar
Otkaži
marketingové účely;
Dodaj komentar
Otkaži
poskytovanie osobných údajov tretím osobám;
Dodaj komentar
Otkaži
zaradenie osobných údajov do databázy;
Dodaj komentar
Otkaži
sprístupňovanie osobných údajov tretím osobám;
Dodaj komentar
Otkaži
Dodaj komentar
Otkaži
Prehlasujem, že som si vedomí(á) svojich práv podľa GDPR a zákona a prehlasujem, že všetky údaje sú presné a pravdivé a sú poskytované dobrovoľne.
Dodaj komentar
Otkaži
Prevádzkovateľ prehlasuje, že bude zhromažďovať osobné údaje v rozsahu nevyhnutnom pre naplnenie vyššie stanoveného účelu a spracovávať ich iba v súlade s účelom, ku ktorému boli zhromaždené.
Dodaj komentar
Otkaži
Prevádzkovateľ prehlasuje, že bude osobné údaje spracovávať nasledujúcim spôsobom:
Dodaj komentar
Otkaži
automatizovane prostredníctvom počítačov a počítačových programov;
Dodaj komentar
Otkaži
v písomnej podobe;
Dodaj komentar
Otkaži
Dodaj komentar
Otkaži
Tento súhlas je slobodný a vedomí prejav vôle dotknutej osoby, ktorého obsahom je povolenie dotknutej osoby so spracovaním osobných údajov.
Dodaj komentar
Otkaži
V
, dňa
.
Dodaj komentar
Otkaži
_____________________________
Dodaj komentar
Otkaži
_____.
Dodaj komentar
Otkaži
Želim da moj ugovor proveri advokatska kancelarija
JUDr. Lukáš Polák | JUDr. Lukáš Polák, advokát
Prikaži više Sakriti
Želim da me obaveštavaju o rokovima BESPLATNO
Sistem će vas automatski obavestiti o dolazećim rokovima iz vaših ugovora

Uzmite ovaj dokument u PDF-u i Wordu

Cena ovog ugovora 6.90 € (6.90 € sa PIB)

Molimo sačekajte ,dokument se generiše.