Napravi svoj Žádost subjektu údajů podle nařízení GDPR na míru

Ovaj šablon je sastavio/la : Milan Trávníček, JUDr. Bc. Milan Trávníček, advokát a zapsaný mediátor

Instrukcije

Podle čl. 15 nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016, o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (dále jen „Nařízení GDPR“) máte právo získat od správce potvrzení, zda osobní údaje, které se Vás týkají, jsou či nejsou zpracovávány, a pokud je tomu tak, máte právo získat přístup k těmto osobním údajům a dále k informacím uvedeným v článku 15 tohoto nařízení.

Touto žádostí tyto údaje od správce získáte. 

Žádost subjektu údajů

Dodaj komentar
Otkaži
Dodaj komentar
Otkaži
Dodaj komentar
Otkaži
Dodaj komentar
Otkaži
Vážená paní, vážený pane,
Dodaj komentar
Otkaži
obracím se na Vás ve smyslu nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016, o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (dále jen „Nařízení GDPR“) v následující věci.
Dodaj komentar
Otkaži
Žádám informace o tom, které osobní údaje o mně správce eviduje.
Dodaj komentar
Otkaži
Žádost o potvrzení, které osobní údaje jsou zpracovány
Dodaj komentar
Otkaži
Podle čl. 15 Nařízení GDPR mám právo získat od správce potvrzení, zda osobní údaje, které se mne týkají, jsou či nejsou zpracovávány, a pokud je tomu tak, mám právo získat přístup k těmto osobním údajům a k informacím uvedeným v tomto článku.
Dodaj komentar
Otkaži
Využívám tedy svého práva a žádám o potvrzení, zda osobní údaje, které se mne týkají, jsou či nejsou zpracovávány, a dále mi podejte následující informace:
Dodaj komentar
Otkaži
-
o jaké osobní údaje, které se mne týkají, se jedná.
Dodaj komentar
Otkaži
-
účel jejich zpracování.
Dodaj komentar
Otkaži
-
kategorie dotčených osobních údajů.
Dodaj komentar
Otkaži
-
příjemci nebo kategorie příjemců, kterým osobní údaje byly nebo budou zpřístupněny, zejména příjemci ve třetích zemích nebo mezinárodních organizacích.
Dodaj komentar
Otkaži
-
plánovaná doba, po kterou budou osobní údaje uloženy, nebo není-li ji možné určit, kritéria použitá ke stanovení této doby.
Dodaj komentar
Otkaži
-
veškeré dostupné informace o zdroji osobních údajů, pokud nejsou získány od subjektu údajů.
Dodaj komentar
Otkaži
-
skutečnost, že dochází k automatizovanému rozhodování, včetně profilování, uvedenému v čl. 22 odst. 1 a 4, a přinejmenším v těchto případech smysluplné informace týkající se použitého postupu, jakož i významu a předpokládaných důsledků takového zpracování pro subjekt údajů.
Dodaj komentar
Otkaži
Potřebujete-li ode mne nějaké další informace ke splnění Vaší povinnosti poskytnout mi informace, dejte mi prosím vědět co nejdříve. Právo na obdržení shora uvedených informací mám do 1 měsíce od doručení žádosti dle čl. 12 odst. 3 Nařízení GDPR.
Dodaj komentar
Otkaži
Žádám Vás rovněž o poskytnutí bezplatné kopie zpracovávaných osobních údajů.
Dodaj komentar
Otkaži
Žádám o poskytnutí údajů v
na e-mailovou adresu
.
Dodaj komentar
Otkaži
Žádost o opravu osobních údajů
Dodaj komentar
Otkaži
Žádost o výmaz osobních údajů
Dodaj komentar
Otkaži
Žádost o omezení zpracování osobních údajů
Dodaj komentar
Otkaži
Žádost o přenos osobních údajů
Dodaj komentar
Otkaži
Vznést námitku proti zpracování
Dodaj komentar
Otkaži
S pozdravem
Dodaj komentar
Otkaži
_____________________________________
Dodaj komentar
Otkaži
Subjekt údajů:
Dodaj komentar
Otkaži
Jméno a příjmení:
Dodaj komentar
Otkaži
Bydliště:
,
Dodaj komentar
Otkaži
Telefon:
Dodaj komentar
Otkaži
E-mail:
Dodaj komentar
Otkaži
ID datové schránky:
Dodaj komentar
Otkaži
Želim da moj ugovor proveri advokatska kancelarija
Milan Trávníček | JUDr. Bc. Milan Trávníček, advokát a zapsaný mediátor
Prikaži više Sakriti
Želim da me obaveštavaju o rokovima BESPLATNO
Sistem će vas automatski obavestiti o dolazećim rokovima iz vaših ugovora

Uzmite ovaj dokument u PDF-u i Wordu

Cena ovog ugovora 199 Kč (199,00 Kč sa PIB)

Molimo sačekajte ,dokument se generiše.