Napravi svoj Vyhlásenie o autorstve na mieru

Ovaj šablon je sastavio/la : JUDr. Igor Demčák, JUDr. Igor Demčák, advokát

Instrukcije

.

Vyhlásenie o autorstve

Jedná sa o vyhlásenie o autorstve k
Dodaj komentar
Otkaži
Dodaj komentar
Otkaži
Autor Programu:
Dodaj komentar
Otkaži
Meno:
, trvale bytom:
Dodaj komentar
Otkaži
Dodaj komentar
Otkaži
Pre účely tohto vyhlásenia sa autorským dielom rozumie počítačový program s názvom
, ktorého základnou funkciou alebo časťou sú:
.
Dodaj komentar
Otkaži
Dodaj komentar
Otkaži
Autor vyhlasuje:
Dodaj komentar
Otkaži
Ja, _____, bytom _____, vyhlasujem, že som autor autorského diela.
Dodaj komentar
Otkaži
Mojím tvorivým príspevkom na autorskom diele je
.
Dodaj komentar
Otkaži
Potvrdzujem, že
, dátum narodenia
, bytom
je oprávnený aj k zmenám (autorského diela).
Dodaj komentar
Otkaži
Pánovi _____, dátum narodenia _____, bytom _____ som udelil súhlas s postúpením výkonu majetkových autorských práv k Programu (autorskému dielu)
Dodaj komentar
Otkaži
Autorské dielo som tvoril k splneniu svojich povinností v zmysle ustanovenia § 90 autorského zákona a nedohodol som žiadne dojednania, ktoré sú odlišné od ustanovenia § 90 autorského zákona.
Dodaj komentar
Otkaži
Záverečné ustanovenia
Dodaj komentar
Otkaži
Toto vyhlásenie robím pre účely postúpenia výkonu majetkových autorských práv k Programu.
Dodaj komentar
Otkaži
Dodaj komentar
Otkaži
V
, dňa
Dodaj komentar
Otkaži
______________________________________
Dodaj komentar
Otkaži
_____
Dodaj komentar
Otkaži
Želim da moj ugovor proveri advokatska kancelarija
JUDr. Igor Demčák | JUDr. Igor Demčák, advokát
Prikaži više Sakriti
Želim da me obaveštavaju o rokovima BESPLATNO
Sistem će vas automatski obavestiti o dolazećim rokovima iz vaših ugovora

Uzmite ovaj dokument u PDF-u i Wordu

Cena ovog ugovora 6.90 € (6.90 € sa PIB)

Molimo sačekajte ,dokument se generiše.