Napravi svoj Výpověď na míru besplatno

Ovaj šablon je sastavio/la : Mgr. Pavel Kosař, Mgr. Pavel Kosař

Instrukcije

  • Použijte na všechny případy, kdy chcete ukončit jakoukoliv smlouvu či dohodu vyjma pracovní smlouvy, na tu použijte tuto výpověď.
  • Buďte obezřetní a pečliví při specifikaci smluvního vztahu, který vypovídáte, specifikace by mohla mít vliv na platnost či neplatnost výpovědi.
  • Pronajímatelé a jiné smluvní strany mohou být ze zákona či původní smlouvy zavázáni k dalším specifickým podmínkám výpovědi jako např. uvedení výpovědního důvodu atd.
  • Dejte si záležet na řádném doručení výpovědi.
  • Pečlivě hlídejte zejména zákonné či smluvní lhůty pro možnost podání výpovědi.
  • Zákonnou úpravu týkající se této problematiky v běžných občanskoprávních věcech naleznete zde.
  • Vyvarujte se používání termínu „výpověď dohodou“ – nic podobného neexistuje. Právní jednání je buď výpovědí, či dohodou.
  • Pokud se místo ukončení smlouvy výpovědí chcete domluvit, použijte Dohodu o ukončení smlouvy.
Jméno adresáta:
Dodaj komentar
Otkaži
Ulice a č. p.:
Dodaj komentar
Otkaži
Město a PSČ:
Dodaj komentar
Otkaži
V
dne
Dodaj komentar
Otkaži
Věc: Výpověď
Dodaj komentar
Otkaži
, datum narození
, bytem
, tímto vypovídá
, kterou s vámi uzavřel dne
(dále jako „Smlouva“).
Dodaj komentar
Otkaži
Tato výpověď Smlouvy je dána
Dodaj komentar
Otkaži
Účinnost Smlouvy končí uplynutím výpovědní doby.
Dodaj komentar
Otkaži
S pozdravem
Dodaj komentar
Otkaži
______________________________
Dodaj komentar
Otkaži
_____
Dodaj komentar
Otkaži
Převzetí výpovědi
Dodaj komentar
Otkaži
Tato výpověď byla doručena (předána) dne
.
Dodaj komentar
Otkaži
V
dne
Dodaj komentar
Otkaži
___________________________
Dodaj komentar
Otkaži
JMÉNO (hůlkovým písmem):
Dodaj komentar
Otkaži
Želim da moj ugovor proveri advokatska kancelarija
Mgr. Pavel Kosař | Mgr. Pavel Kosař
Prikaži više Sakriti
Želim da me obaveštavaju o rokovima BESPLATNO
Sistem će vas automatski obavestiti o dolazećim rokovima iz vaših ugovora

Uzmite ovaj dokument u PDF-u i Wordu

Molimo sačekajte ,dokument se generiše.