Pojednostavljeno upravljanje dokumentima

Legito automatizacija sastavljanja dokumenata vam daje potpunu kontrolu i transparentnost svih vaših dokumenata.

Probaj besplatno
98 672 kompanije i klijenti vole Legito
Vaš Legito dokument
može izgledati ovako
Ugovor
o povreljivosti
Pokaži mi

Advokati vole Legito

Samnjenje vremena utrošenog na sastavljanje
za 90%

Upravljanje dokumentima u trenutku

Podeliti
znanje

Zaštita protiv neodobrenih izmena.

Zašto advokati biraju Legito?

Automatizuj, analiziraj, upravljaj i deli dokumente na jednoj platformi.
Ne propustite više nijedan bitan rok.

Automatizacija dokumenata

 • Drag’n’drop, “building block” (“cigla na ciglu”) editor šablona
 • Postavke ugovora koje štede vreme
 • Kreiranje dvojezičnih dokumenata
 • Pregled istorije dokumenata
 • Specifične situacije i vezivanje ugovora
 • Šabloni za šablone

Menadžer dokumenata

 • Pretraga i filter navigacija
 • Podsetnik za rokove
 • Arhiva eksternih dokumenata
 • Učitatavanje potpisanih dokumenata
 • Analitički i menadžment izveštaji
 • Potpuno prilagođen izgled šablona
 • Lista odobrenja
 • Menadžment pristupa
 • Video vodič