Laka, tačna automatizacija dokumenata

Legito je odgovarajuće sastavljanje dokumenata koje prati životni vek dokumenta. Legito se kreće sa vama.

Probaj besplatno
98 668 kompanije i klijenti vole Legito
Vaš Legito dokument
može izgledati ovako
Ugovor
o zajmu
Pokaži mi

Legito. Svaki. Dokument.

Samnjenje vremena utrošenog na sastavljanje
za 90%

Integracija
bez napora

Upravljanje dokumentima u trenutku

Podeliti
znanje

Zašto finansijski savetnici vole Legito?

Legito je dizajniran da u potpunosti odgovara posebnim potrebama banaka, osiguravajućih društava i finansijskih savetnika.
Document Automation Animation
Od zapošljavanja, novih klijenata, pozajmica do kredita i dugovanja. I ne zaboravimo ljudske resurse, preduzimače i druge interne klijente.
Naš specijalista za automatizaciju ugovora zna da je vaša kompanija, jedinstvena, mi se udružujemo sa vama i zaista slušamo - da dobijete potpuno iskustvo Legita.

Automatizacija dokumenata

 • Drag’n’drop, “building block” (“cigla na ciglu”) editor šablona
 • Postavke ugovora koje štede vreme
 • Kreiranje dvojezičnih dokumenata
 • Pregled istorije dokumenata
 • Specifične situacije i vezivanje ugovora
 • Šabloni za šablone

Menadžer dokumenata

 • Pretraga i filter navigacija
 • Podsetnik za rokove
 • Arhiva eksternih dokumenata
 • Učitatavanje potpisanih dokumenata
 • Analitički i menadžment izveštaji
 • Potpuno prilagođen izgled šablona
 • Lista odobrenja
 • Menadžment pristupa
 • Video vodič