Potpuna automatizacija ugovora

Legito je veoma pogodan softver za advokate, kako bi kreirali odgovarajuća dokumenta koja će znati kako razmišljate i sami se editovati.

Probaj besplatno
97 607 kompanije i klijenti vole Legito
Vaš Legito dokument
može izgledati ovako
Izjava
Pokaži mi

Započni automatizaciju sada

Samnjenje vremena utrošenog na sastavljanje
za 90%

Eliminacija službeničkih grešaka

Prepolovite vreme pregledanja

Podeliti
znanje

Zašto pravne firme vole Legito?

100% mogućnost automatizacije ugovora
 • Znači brže, lakše i dublja automatizacija šablonima.
 • Legito vam daje više opcija i pravne nezavisnosti za bolja dokumenta, baš svaki put.
 • Rezultat? Potpuno tačni dokumenti za veoma kratko vreme.

Automatizacija dokumenata

 • Drag’n’drop, “building block” (“cigla na ciglu”) editor šablona
 • Postavke ugovora koje štede vreme
 • Kreiranje dvojezičnih dokumenata
 • Pregled istorije dokumenata
 • Specifične situacije i vezivanje ugovora
 • Šabloni za šablone

Menadžer dokumenata

 • Pretraga i filter navigacija
 • Podsetnik za rokove
 • Arhiva eksternih dokumenata
 • Učitatavanje potpisanih dokumenata
 • Analitički i menadžment izveštaji
 • Potpuno prilagođen izgled šablona
 • Lista odobrenja
 • Menadžment pristupa
 • Video vodič