Partnerski program

Naši pravni dokumenti na Vašoj stranici!

Unapredite
Vašu veb stranicu

Zaradite
proviziju!

Počnite za
samo 5 minuta

Koju proviziju dobijam?
20 %
Dobijate proviziju od ukupne cene (Porez nije uključen) za svaki pravni dokument koji je generisan pomoću Vaše stranice kao i procenat od cene svakog korisničkog naloga koji je napravljen na Vašoj stranici.
Provizija za svaki kalendarski mesec će biti plaćena poslednjeg dana narednog kalendarskog meseca.

Da li imate još nekih pitanja?

David Nemec

Menadžer projekta
Počnite da zarađujete sa Legitom još danas !