Naši pravni dokumenti na Vašoj stranici!


Zašto da radite sa nama?Unapredite Vašu veb stranicu!


Zaradite proviziju!


Počnite za samo 5 minuta!

Koju proviziju dobijam?

20 %
Dobijate proviziju od ukupne cene (Porez nije uključen) za svaki pravni dokument koji je generisan pomoću Vaše stranice kao i procenat od cene svakog korisničkog naloga koji je napravljen na Vašoj stranici.
Provizija za svaki kalendarski mesec će biti plaćena poslednjeg dana narednog kalendarskog meseca.
Želim da počnem

Da li imate još nekih pitanja?


David Nemec

Menadžer projekta

david@legito.com