Pojednostavljeno upravljanje dokumentima

Pametan radni prostor za dokumente

Napredna automatizacija pravljenja dokumenata, Procesi rada, Odobrenja, Sigurno deljenje, Elektronski potpis, bez potrebe programiranja!

korišćeno od strane 131,950 kompanija i individualnih korisnika

Kako funkcioniše pametna izrada dokumenata?

Da li postoji jemac?
Odaberite stavku
1 Zajam
1.1 Zajmodavac daje Zajmodavcu zajam u iznosu od
iznos
u Wordu (u daljem tekstu: 'Loan') i zajmoprimac prihvata zajam i obavezuje se da ga vrati u skladu sa odredbama ovog ugovora.
1.2 Ugovorne strane daju saglasnost da sredstvo obezbeđenja zajma (kako je definisano u posebnom dokumentu) bude u skladu sa izjavom Jemca
2 povlačenje kredita
Zajmodavac je saglasan da da Zajmoprimcu zajam
u banku račun od broja Zajmoprimaca
IBAN
, zadržan sa
SWIFT
.
3 Kamatna stopa
3.1 Ugovorne strane ugovaraju zajam
od
% što se tiče
3.2 Kamata za konkretan kalendarski mesec je plativa do poslednjeg dana u mesecu, ali ne kasnije od dana kada je ugovoreno vraćanje duga.
Na koji način će se zajam vratiti?
Odaberite stavku
4 Vraćanje duga
Zajmoprimac je saglasan da vrati dug Zajmodavcu u
2
Na rate, kako sledi:
iznos Datum dospelosti
iznos
u Wordu
DD.MM.YYYY
iznos
u Wordu
DD.MM.YYYY
5 Poverljivost
Svaka strana je saglasna da se uzdrži od otkrivanja ili korišćenja bilo koje informacije, uključujući i ove koje se odnose na vrednost transakcije, a koje je primalac informacije saznao od davaoca informacije, u skladu sa ugovorom o zajmu.
6 Sankcije
6.1 U slučaju da bilo koja od ugovornih strana prekrši odredbe o poverljivosti u smislu Glave 5, ta ugovorna strana će imati obavezu plaćanja ugovorne kazne drugoj strani u iznosu od
iznos
u Wordu
6.2 U slučaju da Zajmoprimac kasni sa plaćanjem zajma, Zajmoprimac će platiti Zajmodavcu ugovornu kaznu u iznosu od
2
1% je maksimum
% od ukupnog iznosa za svaki dan kašnjenja sve dok dug ne bude vraćen.
Prikaži sve

Naši klijenti koriste Legito za

Pametan radni prostor za dokumente
Automatizuj izradu dokumenata
Upravljanje dokumentima, slučajevima i transakcijama
Odobri i potpiši dokumente
Uključi klijente (Portal za klijente)
Isporuči rešenja za prilagodljive dokumente
Pregovori o uslovima ugovora
Izvuci i prati ugovorene rokove
Analiziraj dokumente i kreiraj jednostavne izveštaje

Pojednostavite kako radite sa dokumentima

Sačuvaj & Analiziraj

Vodi pregovore & Potpiši

Automatizuj & Napravi

Upravljaj & Podeli

Vaš Legito dokument
može izgledati ovako
Ugovor
o povreljivosti
Pokaži mi

Zašto baš Legito?

Više o našim dodatcima Sakrij funkcionalnosti

Pametni dokumenti su više od automatizacije dokumenata

One Click Conversion of your Word Documents into Templates

Jednostavna integracija bez duplih unosa podataka

Automatizacija i upravljanje dokumentima na jednom mestu

Automatsko izvlačenje rokova i podataka iz Legito dokumenata

Neuporedivo velik broj opcija za automatizaciju

Legito, internet platforma, je zasnovana na novim tehnologijama i mnogo jedinstvenih funkcionalnosti koje zajedno donose rezultate. Koristite Legito da jednostavno automatizujete vaše dokumente mnogo bolje od vaših konkurenata.

100% Automatizacije dokumentacije odmah na raspolaganju

Zahvaljujući Legito Editoru šablona dokumenata, našeg jedinstvenog alata, možete vrlo jednostavno automatizovati kompleksne uslove u vašim šablonima dokumenata bez potrebe programiranja. U proseku, svaka dva sata novi korisnik nauči kako da automatizuje svoje dokumente u Legitu.

Kontrola verzije šablona, upravljanje novim izdanjima i uklanjanje dokumenata koji više nisu aktuelni

Korisnicima je dozvoljeno da koriste samo novu verziju vaših automatizovanih dokumenata dok administratori mogu da nastave da rade na novim verzijama. Kada korisnik pokuša da iskoristi dokument koji je kreiran od prethodne verzije šablona, odredbe ugovora će se automatski unaprediti u najnoviji format.

Cloud ili 'On-premise' su vam na raspolaganju

Možete odabrati između našeg cloud ili 'on-premise' rešenja. Molimo vas da nas obavestite ako želite implementaciju Legita na vaše servere. Najjednostavnije je da počnete sa probnom verzijom na nešem cloud, pa nakon toga možete da odaberete drugo rešenje ako to želite. Pročitaj još

Advokati vole Legito

Samnjenje vremena utrošenog na sastavljanje
za 90%

Upravljanje dokumentima u trenutku

Podeliti
znanje

Zaštita protiv neodobrenih izmena.

Time što ste odabrali da napravite vaš nalog, dali ste pristanak na naše Uslove korišćenja .