Potpuno Upravljanje Dokumentima

Potpuno centralizovano. Automatizovani procesi i odobrenja. Kolaboracija i pregovori. Izvlačenje podataka. Fleksibilne integracije. Bez potrebe programiranja.

korišćeno od strane 126649 kompanija i individualnih korisnika

Kako funkcioniše pametna izrada dokumenata?

Da li postoji jemac?
Odaberite stavku
1 Zajam
1.1 Zajmodavac daje Zajmodavcu zajam u iznosu od
iznos
u Wordu (u daljem tekstu: 'Loan') i zajmoprimac prihvata zajam i obavezuje se da ga vrati u skladu sa odredbama ovog ugovora.
1.2 Ugovorne strane daju saglasnost da sredstvo obezbeđenja zajma (kako je definisano u posebnom dokumentu) bude u skladu sa izjavom Jemca
2 povlačenje kredita
Zajmodavac je saglasan da da Zajmoprimcu zajam
u banku račun od broja Zajmoprimaca
IBAN
, zadržan sa
SWIFT
.
3 Kamatna stopa
3.1 Ugovorne strane ugovaraju zajam
od
% što se tiče
3.2 Kamata za konkretan kalendarski mesec je plativa do poslednjeg dana u mesecu, ali ne kasnije od dana kada je ugovoreno vraćanje duga.
Na koji način će se zajam vratiti?
Odaberite stavku
4 Vraćanje duga
Zajmoprimac je saglasan da vrati dug Zajmodavcu u
2
Na rate, kako sledi:
iznos Datum dospelosti
iznos
u Wordu
DD.MM.YYYY
iznos
u Wordu
DD.MM.YYYY
5 Poverljivost
Svaka strana je saglasna da se uzdrži od otkrivanja ili korišćenja bilo koje informacije, uključujući i ove koje se odnose na vrednost transakcije, a koje je primalac informacije saznao od davaoca informacije, u skladu sa ugovorom o zajmu.
6 Sankcije
6.1 U slučaju da bilo koja od ugovornih strana prekrši odredbe o poverljivosti u smislu Glave 5, ta ugovorna strana će imati obavezu plaćanja ugovorne kazne drugoj strani u iznosu od
iznos
u Wordu
6.2 U slučaju da Zajmoprimac kasni sa plaćanjem zajma, Zajmoprimac će platiti Zajmodavcu ugovornu kaznu u iznosu od
2
1% je maksimum
% od ukupnog iznosa za svaki dan kašnjenja sve dok dug ne bude vraćen.
Prikaži sve

Naši klijenti koriste Legito za

Pametan radni prostor za dokumente
Automatizuj izradu dokumenata
Upravljanje dokumentima, slučajevima i transakcijama
Odobri i potpiši dokumente
Uključi klijente (Portal za klijente)
Isporuči rešenja za prilagodljive dokumente
Pregovori o uslovima ugovora
Izvuci i prati ugovorene rokove
Analiziraj dokumente i kreiraj jednostavne izveštaje

Pojednostavite kako radite sa dokumentima

Sačuvaj & Analiziraj

Vodi pregovore & Potpiši

Automatizuj & Napravi

Upravljaj & Podeli

Vaš Legito dokument
može izgledati ovako
Izjava
Pokaži mi

Započni automatizaciju sada

Samnjenje vremena utrošenog na sastavljanje
za 90%

Eliminacija službeničkih grešaka

Prepolovite vreme pregledanja

Podeliti
znanje

Time što ste odabrali da napravite vaš nalog, dali ste pristanak na naše Uslove korišćenja .